Äger och förvaltar ett bredbandsnät på Unnaryds landsbygd

Driftinfo

Allt fungerar normalt

För tillfället finns inga kända driftstörningar i nätet.

Allt bör fungera normalt!

Öppet nät

Unnaryd fiber, Ekonomisk förening har avtal med Net at Once Sweden AB i Växjö om driften av fibernätet. Detta innebär att anslutna hushåll får tillgång till såväl deras egna tjänster, via föreningen eller den öppna plattform som finns tillgänglig.
Unnaryd fiber har också ett kollektivt avtal med Net at Once som innebär att ansluten medlem får bredband 200 / 200 Mbit/s + telefoni för 269 kr / månad (inkl. nätavgift på f.n 69 kr/månad)
För dig som bor i Unnaryds tätort, hänvisar vi till IP-Only som driver nätet där: hylte.ip-only.se
För närvarande finns följande tjänster tillgängliga i vårt nät:

Operatör

Tjänst

 Bredband + telefoni

(kollektivt specialavtal)

 Bredband + telefoni

 Bredband + telefoni
 Bredband + telefoni
 Bredband + telefoni
 Bredband + telefoni

 TV

Mer information om detta hittar du bland annat på: plattform.netatonce.se

Sök på sidan

Ledig annonsplats!

 

Behöver ditt företag synas?

Kontakta oss idag!

Logga in

Copyright © 2016 - 2019. Unnaryd fiber, Ekonomisk förening

Välj utseende på sidan