Äger och förvaltar ett bredbandsnät på Unnaryds landsbygd

Driftinfo

Allt fungerar normalt

För tillfället finns inga kända driftstörningar i nätet.

Allt bör fungera normalt!

Aktuellt

Medlemsundersökningen 2019

(190522)
Här är svaren på enkäten som samtliga medlemmar fick chans att svara på under början av året. Det totala antalet svar var 104 st.
Enkäten handlade bl.a om hur nöjd man är med tjänsterna och vad man eventuellt vill ändra.

 

(för att se svaren behöver du exempelvis Adobe reader installerat på din dator)

 

Ledningsrätt för bredband

(190520)
Unnaryd Fiber, ekonomisk förening, har till Lantmäteriet sänt in en ansökan om ledningsrätt för föreningens fibernät. Ledningsrätten ger fiberföreningen rätt att bibehålla och underhålla fiberanläggningen med skåp och nodhus på berörda markområden. Rätten gäller för all framtid eller till dess att den omprövas. Ledningsrätten gäller utmed hela fiberledningens längd. Den förändras inte vid ägarbyten eller när fastighetsgränser ändras.
Lantmäteriet har bekräftat att vår ansökan om ledningsrätt inkommit. Myndigheten har uppgivit att man har hög arbetsbelastning så det går inte att säga när förrättningen blir klar.

 

Möte med de områdesansvariga

(160526)
Nu är det dags för ett möte igen med anledning av underhållet av vårt fibernät. Detta är planerat att hållas måndagen den 30/5 kl. 18.00 i Vallsnäs hos Bernt Andersson. Observera att denna kallelse endast gäller de områdesansvariga. Se vidare information i kallelsen som gått ut via e-post.

 

Vilka kanaler ingår i basutbudet?

(160524)
Vi får ibland frågan om vilka kanaler som ingår i basutbudet från Sappa, detta gäller dig som abonnerar på "Triple play" från Unnaryd fiber. Här ser du vilka kanaler det är:

kanaler

Svar från Sappa

(160408)

På stämman i tisdags ställdes det några frågor till Sappa som levererar TV i vårt nät. Frågorna gällde bland annat regionala sändningar. Vi har nu fått svar på dessa:
  • Det uppkommer ett missljud när man byter sändning från nationell tv till regional sändning.

Det här är ett fenomen som vi på Sappa inte kan påverka, det är i själva SVT:s sändning detta missljud  uppkommer.  Fenomenet finns även hos flera andra leverantörer. Detta ljud uppkommer inte när man tar emot signalen via en villa-antenn då man rent tekniskt då tar emot just en regional utsändning.

  • Vi kan inte se regionala  nyheter för Småland,  vi kan dock se andra lokala sändningar

Det stämmer att vi inte har sänder SVT Nyheter Småland. Vi håller på att titta på en lösning som gör att vi kan distribuera ut fler lokala sändningar på ett bra sätt och hoppas kunna ha en lösning på detta under våren/sommaren.

 

Ny hemsida

(160404)

Nu lanseras vår nya hemsida. Denna är mer anpassad till dagens verksamhet och tänkt att fungera mer som en "stadsnätsportal".

 

Stämma

(160304)

Den 5 april är det dags för årsstämma igen.
Välkommen till Unnaryds församlingshem kl 18:30. Kallelse har skickats till samtliga medlemmar.
Medverkande under kvällen är bland annat Net at Once och Sappa.
Välkommen!
/Styrelsen

 

Ny e-post adress?

(160404)

Visste du att du som medlem kan få en unik e-post adress från föreningen? Din nya adress blir då: förnamn + En adress är gratis för dig som medlem.
Bor du exempelvis i Unnaryds tätort och din fastighet är ansluten till ett annat nät så kostar en adress 50 kr / år.
Hör av dig till föreningen vid intresse på

Sök på sidan

Ledig annonsplats!

 

Behöver ditt företag synas?

Kontakta oss idag!

Logga in

Copyright © 2016 - 2019. Unnaryd fiber, Ekonomisk förening

Välj utseende på sidan